Till Elin

 Min lilla solstråle!
 

Du började som ett litet frö, spirande och stark. I nio långa månader väntade jag på dig. Såg magen växa, lyssnade på ditt hjärta och fick några underbara glimtar av dig på ultraljuden. Äntligen skulle jag få min dotter! Som jag väntade, som jag längtade. Tänk att 9 månader kan vara så långa men i efterhand ändå kännas som en liten vindpust.

 

Du var planerad att tas ut, som en liten bulle ur ugnen, den 17 september. Men någon ville att vi skulle få träffas tidigare. Kanske var det du? Det var mycket spänning i luften då dagen äntligen kom. Den här gången fick jag vara vaken och höra ditt första lilla skrik. Liten och skrynklig, smal och lång låg du på min mage och kikade på mig. Tänk att man kan älska någon man bara sett i några futtiga minuter så mycket!

 

Vi låg kvar på sjukhuset, du och jag, och lärde känna varandra. Du sov på min mage varje natt, så nära, så nära, hud mot hud. Lika nära som vi varit varandra när du fortfarande var i min mage.

 

Det har varit en fröjd att se dig växa upp, att följa din resa. För det har det varit. Din resa! Ja, vi har flyttat med dig och din bror till olika länder och nya hus men det har hela tiden varit din resa. Att se dig växa upp, lära dig krypa, lära dig gå och prata. Vilka underbara minnen du har gett oss! Och sen du började prata har du aldrig riktigt tystnat.

 

Jag är så oerhört tacksam för som du har gett oss under de här 7 åren och jag ser med spännig fram emot fler år med dig! Se dig växa upp till en liten tonåring. Med stora drömmar och höga mål. För, min lilla dotter, låt mig berätta en liten hemlighet för dig: Siktar man mot stjärnorna så kommer man kanske till trädtopparna. Siktar man mot trädtopparna så kommer man kanske till det höga gräset. Så sikta högt, för det finns ingenting, absolut ingenting, som du inte kan göra om du verkligen vill!

 

Några råd på vägen vill jag ge dig:

 

Låt aldrig någon säga att du inte kan göra något eller nå dina mål. Det kan verka omöjligt ibland, men ingenting är omöjligt. Det kanske bara tar lite längre tid att lista ut hur man ska göra.

 

Begränsa dig inte med vad andra tycker och tänker, utan bilda din egen uppfattning om saker och ting.

 

Var snäll mot alla så är alla snälla mot dig. Det man ger får man tillbaka. Ger du ett leende får du ett leende tillbaka.

 

Behandla alla lika. Alla är lika mycket värda oavsett vad man jobbar med eller varifrån man kommer.

 

Våga ta för dig. Stå inte i hörnen och vänta på att bli inbjuden till lek eller samtal. Gå dit och var med.

 

Stoppa bråk och elakheter och stå upp för de som blir utsatta för det. Om du inte kan göra det själv, berätta för någon som kan förändra.

 

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något för att vår värld ska bli bättre.

 

Var alltid ärlig. Sanningen kan aldrig hinna i kapp dig som lögnen alltid tenderar att göra.

 

Det finns säkerligen 100 andra bra råd jag skulle kunna ge dig. Men om du håller dig till dessa få så kommer det att räcka långt.

 

Lilla gumman, den 8 september 2010 blev vår familj komplett! Vi fick en liten kramig solstråle som har förgyllt våra liv. När du kryper upp och lägger dina armar runt min hals smälter mitt hjärta. Varje gång!

 

English:

To Elin

 

You started out as a small, growing little seed. For 9 long months, I waited for you. Saw my belly grow, listened to your heart and got some wonderful glimpses of you at the ultrasound. Finally, I was getting my daughter. I had waited so long for you. Can you even imagine how long 9 months can feel like and at the same time feel so short after?

 

You were planned to be born with a C-section, taken out of the oven as a cinnamon bun, the 17th of September. But someone wanted us to meet earlier. Maybe it was you? There was a lot of excitement in the air on the Day. This time I was promised to be awake, so I could hear you first scream. Tiny and all wrinkled up you law on my stomach and peaked at me. I never thought I could love someone so much after just a few minutes, or even seconds! Love for babies is so instant.

 

We got to stay at the hospital, you and me, to get to know each other. You were to tiny they needed to check up on you more. Every night you slept on my stomach, skin against skin. As close as we had been when you were still in my stomach.

 

It has been a sheer joy to see you grow up, to follow your journey. Because that is what it has been. Your journey! Yes, we have moved you and your brother to different countries, we have moved to new houses but it has all the time been your journey. To see you grow up, learn to crawl and walk and talk has been amazing. You have given my, and all of us, such wonderful memories! And since you started talking you have never really been quiet.

 

I am so grateful for all you have given us during these 7 years and I am looking forward with excitement for the next coming 50! To see you grow up to a teenager. With big dreams and high goals. Because, my little sweet daughter, let me tell you a secret: If you aim for the starts you might reach the tree tops, but if you aim for the tree tops you might only reach the grass. So aim high, because there is nothing, absolutely nothing, that you cannot do if you are really determined!

 

I want to give you a few advices on your journey:

 

Don’t let anybody tell you cannot do something or reach your goals. What might seem impossible, isn’t. It might just take you a little longer to figure out how to get there.

 

Never limit yourself to what other people think. Get your own opinion about things.

 

Be kind to everybody, and everybody will be kind to you. What you give you will get back. If you smile the world will smile at you.

 

Treat everybody a like. Everyone is equal regardless of what you do or where you come from.

 

Don’t limit yourself. Don’t stand in the corner waiting to be invited for play or conversation. Simply participated.

 

Stop fights and hardships and bullying and stand up for those exposed to it. If you cannot do it alone, then tell someone who can help to make the change.

 

No one can do everything but everyone can do something to make our world a little better.

 

Always be honest. The truth will last but a lie is always in vain.

 

I am sure there are hundreds of other, better advices I could give you. But if you only stick to these they will get you a long way.

 

My sweet little girl, the 8th of September 2010, our family was complete! We received a loving little beam of sunlight who has been a joy. When you crawl up in our lap and put your arms around my neck my heart melts. Every single time!

 

Kommentera här: